رزومه

شرکت فروزشگر گاز روشن پس از سالها تجربه خدمت رسانی در زمینه گازرسانی و اجرای سیستم های آتش نشانی همچنان با برنامه ریزی و مدیریت به فعالیت خود ادامه می دهد، برای اطمینان از تجربه این مجموعه شرح مختصری از فعالیت های چند ساله این مجموعه ارائه گردیده است.

( لازم به ذکر است که پروژه های زرد رنگ در حال اجرا می باشد و به عنوان show room برای حصول اطمینان از کیفیت و نحوه اجرا قابل رویت می باشد)

 

پروژه گازرسانی استان یزد از سال 1374 الی 1385

اجرای بیش از 1500 واحد مسکونی، تجاری، صنعتی و دولتی در استان یزد

( مراکز بهداشت و درمان، فرمانداری، آموزش و پرورشف مساجد و ...)

اجرای بیش از 170 واحد مسکونی، تجاری در شهرستان تفت استان یزد

( مرکز کمیته امداد امام خمینی، مدارس و ........)

اجرای پروژه فشار قوی ذوب آهن کندوله سازی و بیش از 4000 واحد مسکونی، تجاری و دولتی در شهرستان اردکان استان یزد

(مدارس، کلانتری ها، مساجد و .... )

اجرای بیش از 70% واحدهای مسکونی و دولتی شهرستان میبد استان یزد

(آموزش و پرورش، مدارس، راهنمایی و رانندگی و ......)

 

 

پروژه گازرسانی استان قم سال 1371 الی 1374

اجرای گازرسانی در شهرک کشاورز استان قم به مدت دو سال
اجرای لوله کشی فشار قوی مدرسه فیضیه استان قم
اجرای لوله کشی گاز مصلی استان قم
اجرای لوله کشی کمیته امداد امام خمینی استان قم

 

ردیفنام پروژهشرح خدماتتعداد واحدمتراژکارفرماآدرسشرح ایستگاه (گاز رسانی)
1مجموعه بیت رهبریاجرای سیستم آتش نشانی 1.100واحد فنی مهندسی بیت رهبریمیدان حر
2چاپخانه بانک سپهاجرای سیستم گاز رسانی و آتش نشانیصنعتی7.000بانک سپهکیلومتر9 جاده مخصوص کرجایستگاه صنعتی 400
3پاساژ شهرداري برج سفيداجرای سیستم گاز رسانی و آتش نشانی400 تجاری15.000واحد ساختمان شهرداری مهندس جمشیدیمیدان شوشایستگاه صنعتی 1000
4پروژه برج عقاباجرای سیستم گاز رسانی و آتش نشانی15711.000واحد فنی نیروی هوایی ارتشروبروي درب غربي استاديوم ازاديایستگاه صنعتی 1000
5پاساژ شهرداریگاز رسانی140 تجاری900آقای فتوحیجنب مترو شوش پاساژ بلور فروشانعلمک دو پوندی فشار قوی
6باغ تالاراجرای سیستم گاز رسانیتجاری700آقای نوریچهارراه ملارد شهرک لم آبادعلمک دو پوندی فشار قوی
7مجتمع سیروساجرای سیستم گاز رسانی و آتش نشانی25014.000آقای رضاییخیابان مولویعلمک 2 پوندی تعداد
8پروژه مینواجرای سیستم گاز رسانی240012.000شرکت دنیای ره آوران(جناب اقای ثبتی)کیانمهر کرجگرید 60 پوند صنعتی مسکونی
9مجتمع بهستاناجرای سیستم گاز رسانی1105.000بنیاد مستضعفینشهرک غربگرید 60 پوند صنعتی مسکونی
10مجتمع کمالیاجرای سیستم گاز رسانی582700جناب آقای نامدارخیابان سردار جنگلگرید 60 پوند صنعتی مسکونی
11مجتمع پدیدهاجرای سیستم گاز رسانی و آتش نشانی602800آقای صفریخیابان19 شهرک ارمایستگاه 400
12پروژه یاساجرای سیستم گاز رسانی و آتش نشانی673200مهندس جمشیدیشهرک گلستان خیابان 19 شرقیایستگاه 400
13مجتمع یاساجرای سیستم گاز رسانی601.900جناب آقای توتون چیجنت آباد خیابان فیبر نوریگرید 60 پوند صنعتی مسکونی
14مجتمع مسکونیاجرای سیستم گاز رسانی و آتش نشانی574400آقای فولادوندنیاورانعلمک 2 پوندی
15مجتمع مسکونیاجرای سیستم گاز رسانی و آتش نشانی422700آقای ایلخانیفرمانیهعلمک 2 پوندی
16مجتمع مسکونی محمدیانای سیستم گاز رسانی301400آقای محمدیخیابان پیروزیعلمک د2 پوندی
17مجتمع مسکونی مریماجرای سیستم گاز رسانی و آتش نشانی281.900آقای شاهمرادییافت آبادعلمک 2 پوندی
18مجتمع مسکونی زنبقاجرای سیستم گاز رسانی و آتش نشانی442.400آقای مهندس فتحیستارخانعلمک 2 پوندی
19مجتمع مسکونی مفیداجرای سیستم گاز رسانی401.400آقای مهندس ربانیستارخانعلمک 2 پوندی
20مجتمع کمالیاجرای سیستم گاز رسانی و آتش نشانی542.600آقای نامداریخیابان سردار جنگلعلمک 2 پوندی
21مجتمع مسکونی وحیداجرای سیستم گاز رسانی و آتش نشانی301.800آقای هدایتیخیابان توحیدعلمک 2 پوندی
22مجتمع کوهستاناجرای سیستم گاز رسانی442.200جناب آقای اکبریشهرانعلمک فشار قوی 2 پوند مسکونی
23ساختمان الماساجرای سیستم گاز رسانی402000جناب آقای حامدیباغ فیضعلمک فشار قوی 2 پوند مسکونی
24ساختمان دهقانپوراجرای سیستم گاز رسانی301.500جناب آقای دوستیاناشرفی  اصفهانیعلمک فشار قوی 2 پوند مسکونی
25مجتمع مسکونیاجرای سیستم گاز رسانی201.000جناب آقای دوستیانباغ فیض خیابان زارععلمک 2 پوندی معمولی
26مجتمع مسکونیاجرای سیستم گاز رسانی201.200جناب آقای دوستیانباغ فیض جنب امامزادهعلمک 2 پوندی معمولی
27مجتمع مسکونیاجرای سیستم گاز رسانی402.300جناب آقای دوستیاناشرفی اصفهانی جنب تیراژهعلمک 2 پوندی معمولی
28مجتمع بابا حیدراجرای سیستم گاز رسانیتجاری اداری4000جناب آقای کاظمیمیدان پونکعلمک فشار قوی 2 پوند مسکونی
29مجتمع زریناجرای سیستم گاز رسانی301.000جناب آقای حمدیبزرگراه فتحعلمک فشار قوی 2 پوند مسکونی
30پاساژ آرامیساجرای سیستم گاز رسانی10 تجاری400آقای غلامیفاز4 اندیشه خیابان توحید شمالیعلمک 2 پوندی معمولی
31راهنمایی و رانندگی اتوبان تهران کرجاجرای سیستم گاز رسانیاداری2000واحد فنی راهنمایی و رانندگی تهراناتوبان تهران کرج روبروی شرکت مینوعلمک 2 پوندی معمولی
32روزنامه همشهریاجرای سیستم گاز رسانی12 اداری400واحد فنی روزنامه همشهریخیابان سردار جنگلعلمک 2 پوندی معمولی
33مجتمع مسکوی سرواجرای سیستم گاز رسانی301900آقای عبطانخیابان ساقدوشعلمک 2 پوندی معمولی
34سروشاجرای سیستم گاز رسانی101200جناب آقای یزدیشیخ فضل اللهعلمک 2 پوندی معمولی
35مجتمع آراداجرای سیستم گاز رسانی101350جناب آقای اکبریمرزدارانعلمک 2 پوندی معمولی
36مجتمع کوروشاجرای سیستم گاز رسانی151800جناب آقای امانیبلوار فردوسعلمک 2 پوندی معمولی
37رستوران امیراجرای سیستم گاز رسانی2700جناب آقای نظریاشرفی اصفهانی پل همتعلمک 2 پوندی معمولی
38مجتمع وحیداجرای سیستم گاز رسانی101200جناب آقای دهقانپوراشرفی اصفهانیعلمک 2 پوندی معمولی
39مجتمع بهاراجرای سیستم گاز رسانی121400جناب آقای صفریشهرک راه آهنعلمک 2 پوندی معمولی
40مجتمع پسیاناجرای سیستم گاز رسانی121500جناب آقای خرمیانخیابان مقدس اردبیلیعلمک 2 پوندی معمولی
41پاساژ اکباتاناجرای سیستم گاز رسانی17 تجاری500هیات مدیره فاز2 شهرک اکباتاناکباتاناتصال به ایستگاه
42مجتمع مسکونیاجرای سیستم گاز رسانی121600آقای مهندس زرقانییافت آبادعلمک معمولی مسکونی
43مجتمع مسکونی خوشگواجرای سیستم گاز رسانی121600آقای شاکریخیابان پیروزیعلمک معمولی مسکونی
44مجتمع هاشمیاجرای سیستم گاز رسانی403200آقای شند آبادیخیابان هاشمیعلمک 2 پوندی معمولی
45مجتمع مسکونیاجرای سیستم گاز رسانی12700آقای لطفیستارخان خیابان امام منتظرعلمک معمولی مسکونی
46مجتمع مسکونیاجرای سیستم گاز رسانی12800آقای زارعستارخان خیابان ولیعصرعلمک معمولی مسکونی
47مجتمع مسکونیاجرای سیستم گاز رسانی12600آقای محمدیکرج عظیمیهعلمک معمولی مسکونی
48مجتمع مسکونیاجرای سیستم گاز رسانی12600آقای زارعتهرانسر خیابان نفت شمالیعلمک معمولی مسکونی
49کارگاه اتومبیلاجرای سیستم گاز رسانیتجاری550آقای حاج محمدیفاز 1 اندیشه خیابان درختیعلمک معمولی مسکونی
50مجتمع مسکونیاجرای سیستم گاز رسانی11600آقای باقر پوردوراهی قپان کوچه حسینیعلمک معمولی مسکونی
51مجتمع مسکونیاجرای سیستم گاز رسانی5300آقای باقر پوردوراهی قپان کوچه حسینیعلمک معمولی مسکونی
52مجتمع مسکونیاجرای سیستم گاز رسانی4220آقای باقرپورستارخان خیابان لادنعلمک معمولی مسکونی
53مجتمع مسکونیاجرای سیستم گاز رسانی3170آقای عبادیفاز4 اندیشه خیابان آبانعلمک معمولی مسکونی
54مجتمع مسکونیاجرای سیستم گاز رسانی3160آقای کهنسالفاز3 اندیشه خیابان فروردین شرقیعلمک معمولی مسکونی
55مجتمع مسکونیاجرای سیستم گاز رسانی3210آقای شایگانفلز4 اندیشه خیابان بهستانعلمک معمولی مسکونی
56مجتمع مسکونیاجرای سیستم گاز رسانی3160آقای خانیفاز 3 اندیشهعلمک معمولی مسکونی